Obecní knihovna Nová Dědina
Naposledy aktualizováno: 16.01.2018 10:42:19

 

 

 

Jedním z prvních spolků v naší obci, který byl založen jako jeden z prvních na tehdejším okresu kroměřížském, a to hned v roce 1865, byl Čtenářský spolek. Tento hlavně v prvních letech po svém založení povznesl obec jak po stránce kulturní, tak i po stránce hospodářské na jedno z prvních míst mezi okolními obcemi.

 

Zakladatelé Čtenářského spolku byli místní učitel Antonín Krotochvíl a jeho přítel, lesní příručí, Jan Stratil. Společně s dalšími následovníci spolkové myšlenky ustavili první spolkový výbor s předsedou A. Kratochvíl.

 

Zpočátku měl Čtenářský spolek 16 členů dospělých, hospodářů, ale v krátké době se rozrostl na 30 členů, kteří se pravidelně scházeli každou středu a sobotu. Předplácely se noviny a sice, "Posel z Prahy a "Humoristické listy". Čtenářský příspěvek byl stanoven na 10 krejcarů měsíčně, což nestačilo na mnohé vydání. Odebírala se "Matice lidu", co podklad budoucí spolkové knihovny, která pak v pozdější době z výnosu pořádaných zábav, divadel a darů se rozrostla na 700 svazků.

 

Veřejná činnost Čtenářského spolku se jevila v tom, že vystupoval při různých slavnostech korporativně a pořádal veřejné zábavy pod jménem "besedy". Do činnosti spolkové spadá též hraní divadel a pořádáním přednášek, k nimž byli přivolávání hospodářští odborníci a tak působil Čtenářský spolek nejenom na vzdělání lidu, na  národní a politické uvědomění, nýbrž i v hospodářském povznesení občanstva.

 

Po první světové válce činnost spolku pomalu upadala a nakonec se zaměřila jen na půjčování knih. Kulturní činnosti přebrala hlavně nové utvořená TJ Sokol. Po roce 1945 zaniká Čtenářský spolek úplně.

 

(vypsáno z "Kapitoly z historie Nově Dědiny", Z.Kubíček)

 


 

♦ Významní rodáci ♦

 

 

Mlčoch, Zdeněk, 1921-1995

Narozen 18.11.1921 v Nové Dědině u Kroměříže, zemřel 10.1.1995 v Praze. Ilustrátor, grafik.

 

Nedbálek, Vinek, 1927-

Narozen 17.9.1927 v Nové Dědině. Prozaik, autor povídek, uspořádal knihu korespondence Vladimíra Kozáka.

 

Polišenský, Břetislav, 1929-

Narozen 10.04.1929 Nová Dědina, okr. Kroměříž, malíř, grafik.

 

Marčík, Zdeněk, 1937-

Narozen 23. 11. 1937 v Nové Dědině. Akademický malíř, grafik a medailer.

 

Kubíček, Zdeněk

Narozen 15.ledna 1927 na Nové Dědině, zemřel 28.října 2005 na Nové Dědině.

 


 

♦ Žili a působili v naší obci ♦

 

 

Wunder, Jan, 1811-1889

Narozen 8. 4. 1811 v Kostelanech (okr. Kroměříž), zemřel 20. 7. 1889 v Nové Vsi u Kvasic (okr. Kroměříž). Lesník, revírník, propagátor a reformátor včelařství, nazýván "otcem včel".

 

Štanglica, Jaroslav, 1905-1934

Narozen 24. 2. 1905 v Kvasicích, zemřel 11.6. 1934 v Nové Dědině u Kvasic.Absolvent učitelského ústavu v Kroměříži, byl učitelem v Karolíně, od roku 1929 správcem školy v Nové Dědině. Složil dětskou operu Tři vlasy děda Vševěda a melodram na text J. Wolkra Balada o očích topičových.

 

Smékal, Odolen, 1928-1998

 Narozen 18.8.1928 v Olomouci, zemřel 17.6.1998. PhDr., DrSc., docent, indolog, práce v oboru, překlady z hindštiny, autor cestopisu.

 


 

Nová Dědina v publikacích ♦

 

 

OBRÁZEK : kapitoly_z_historie_nd.jpg

Kubíček, Zdeněk, Kapitoly z historie Nové Dědiny.  Zdeněk Kubíček.  Nová Dědina : Městský národní výbor. 46 s. : il., fot.

 

 

Dostál, Bořivoj, 1929-1994 , Slovanská pohřebiště ze střední doby hradištní na Moravě.  Bořivoj Dostál.  Vyd. 1. Praha : Academia, 1966. 295 s. : il.

 

 

Planá, Ivana, 1957- , Divadlo a divadelnictví na Moravě : knihy a články 1988-1992, soupis premiér a recenzí.  Ivana Planá.  Olomouc : Státní vědecká knihovna ; Brno : Moravská zemská knihovna, 1998. 312 s. (Publikace SVK v Olomouci ; Sv. 19). ISBN 80-7053-177-0.

 

 

Peřinka, František Václav, 1878-1949 , Vlastivěda moravská. 2, Místopis Moravy ; Díl 1 místopisu, Hradištský kraj - Kroměřížský okres.  napsal Frant. Peřinka.  V Brně : Musejní spolek, 1911. 604 s.

 

 (vybráno z katalogu Knihovny Kroměřížska - www.knihkm.cz) 

 


 

 
Proces zabral 0.0197 sekund času a 0.59MB paměti.